tto

آخرین اخبار در مورد مسکو: اختلاف غیرقابل حلی در مذاکرات وین وجود ندارد

مسکو: اختلاف غیرقابل حلی در مذاکرات وین وجود ندارد

مسکو: اختلاف غیرقابل حلی در مذاکرات وین وجود ندارد به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، بعد از ادعاهای آمریکا مبنی بر وجود برخی نقاط اصطکاک در مذاکرات رفع تحریم‌های ایران در وین، مسکو اما بر قابل حل بودن این اختلافات تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز (پنجشنبه) گفت: «اختلاف غیرقابل حلی در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای ایران وجود ندارد و دستیابی به یک نتیجه مثبت، کاملا ممکن است». به نوشته وب ...

مسکو: اختلاف غیرقابل حلی در مذاکرات وین وجود ندارد

مسکو: اختلاف غیرقابل حلی در مذاکرات وین وجود ندارد به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، بعد از ادعاهای آمریکا مبنی بر وجود برخی نقاط اصطکاک در مذاکرات رفع تحریم‌های ایران در وین، مسکو اما بر قابل حل بودن این اختلافات تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز (پنجشنبه) گفت: «اختلاف غیرقابل حلی در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای ایران وجود ندارد و دستیابی به یک نتیجه مثبت، کاملا ممکن است». به نوشته وب ...

مسکو: اختلاف غیرقابل حلی در مذاکرات وین وجود ندارد

مسکو: اختلاف غیرقابل حلی در مذاکرات وین وجود ندارد به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، بعد از ادعاهای آمریکا مبنی بر وجود برخی نقاط اصطکاک در مذاکرات رفع تحریم‌های ایران در وین، مسکو اما بر قابل حل بودن این اختلافات تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز (پنجشنبه) گفت: «اختلاف غیرقابل حلی در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای ایران وجود ندارد و دستیابی به یک نتیجه مثبت، کاملا ممکن است». به نوشته وب ...