tto

آخرین اخبار در مورد لاوروف: اروپا دست از بازی بردارد و مذاکرات هسته‌ای با ایران را آغاز کند

لاوروف: اروپا دست از بازی بردارد و مذاکرات هسته‌ای با ایران را آغاز کند

لاوروف: اروپا دست از بازی بردارد و مذاکرات هسته‌ای با ایران را آغاز کند به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه امروز (دوشنبه) از کشورهای غربی خواست تا دست از بازی بردارند و مذاکرات هسته‌ای با ایران را آغاز کند. در حال تکمیل...     ...

لاوروف: اروپا دست از بازی بردارد و مذاکرات هسته‌ای با ایران را آغاز کند

لاوروف: اروپا دست از بازی بردارد و مذاکرات هسته‌ای با ایران را آغاز کند به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه امروز (دوشنبه) از کشورهای غربی خواست تا دست از بازی بردارند و مذاکرات هسته‌ای با ایران را آغاز کند. در حال تکمیل...     ...

لاوروف: اروپا دست از بازی بردارد و مذاکرات هسته‌ای با ایران را آغاز کند

لاوروف: اروپا دست از بازی بردارد و مذاکرات هسته‌ای با ایران را آغاز کند به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه امروز (دوشنبه) از کشورهای غربی خواست تا دست از بازی بردارند و مذاکرات هسته‌ای با ایران را آغاز کند. در حال تکمیل...     ...