tto

آخرین اخبار در مورد قطع درختان

شرکت کننده بجنوردی در پویش خبر خوب خبرگزاری فارس با موضوع « به احترام درختان» برگزیده شد

محمود ثابتی نژاد به عنوان پیمانکار اجرای پروژه به احترام درختان در روستای بیدک در پویش خبر خوب خبرگزاری فارس جز برگزیدگان این پویش شد. محمود ثابتی نژاد، پیمانکار اجرای پروژه به احترام درختان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بجنورد اظهار کرد: هدف ما از اجرای این طرح و این نوع جدول‌گذاری فقط حفظ منابع طبیعی و آسیب نرسیدن به درخت است. وی گفت: من در زمینه کارهای عمرانی و‌ اجرای طرح هادی در روستاها شامل ج ...