tto

آخرین اخبار در مورد سید محمد خاتمی

چرا خاتمی به جای ایستادن کنار مردم، همواره کنار دشمنان می‌ایستد؟

سیدمحمد خاتمی همواره در بسیاری از اتفاقات در دهه اخیر به جای اینکه کنار ملت ایران بایستد، کنار دشمنان ملت ایران ایستاد. او بیش از امثال ریچارد نفیو در تحریم ملت ایران نقش‌آفرینی کرده است. به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، سیدمحمد خاتمی همواره در بسیاری از اتفاقات در دهه اخیر به جای اینکه کنار ملت ایران بایستد، کنار دشمنان ملت ایران ایستاد. او بیش از امثال ریچارد نفیو در تحریم ملت ایران ن ...