tto

آخرین اخبار در مورد اعتصاب در انگلیس

اعتصابات در انگلیس باعث توقف در خدمات خطوط ریلی شده است

هزاران راننده قطار روز شنبه در انگلیس در اعتصاب به دلیل کاهش نیروی کار، حقوق و شرایط کاری، خدمات خود را در بسیاری از نقاط این کشور متوقف کردند. رانندگان ۹ شرکت ریلی به دلیل پیشنهاد کاهش نیروی کار و دستمزد همچنین شرایط کاری اعتصاب کرده‌اند. بخش‌های بزرگی از شبکه قطار انگلیس متوقف شده و اعتصاب‌های بیشتری برای هفته آینده تعیین شده است. به گزارش دویچه وله، اعتصاب ۲۴ ساعته اعضای انجمن مهندسین و آتش نشا ...