tto
13 شهریور 1401 - 08:51

دانش آموز معلول کرمانی طلایی شد

مدال طلای شطرنج دانش آموزان دختر دارای معلولیت کشور به ورزشکار کرمانی رسید. در بیست ودومین دوره مسابقات ورزشی کارکنان و دانش آموزان با نیاز‌های ویژه کشور که در تنکابن برگزار شد فاطمه حبیبی عضوهیات ورزشی نابینایان و کم بینایان استان کرمان موفق شد عنوان قهرمانی دانش آموزان نابینای کشور در رشته شطرنج از آن خود کند. مسابقات ورزشینابینایان و کم بینایانشطرنجاین مسابقات به روش سویسی و در ۵ دور انجام شد پیش از این مدال طلای این رشته در بخش پسران نیز به ورزشکار نابینای کرمانی حسن کامبخش تعلق گرفته بود. مدال طلاباشگاه خبرنگاران جوانکرمانکرمان
شناسه خبر: 708272