tto
17 مهر 1401 - 11:21

سربیشه سردترین شد

شب گذشته سربیشه با کمینه دمای ۴- درجه سانتیگراد سردترین شهر کشور ثبت شد. زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت : شب گذشته سربیشه با کمینه دمای ۴- درجه سانتیگراد سردترین ایستگاه و قائنات با کمینه دمای یک درجه سانتیگراد سومین ایستگاه سرد کشور ثبت شد. او افزود: بیرجند نیز با حداقل دمای ۴ درجه سانتیگراد دومین مرکز استان سرد کشور بود. زارعی بیان کرد: به لحاظ دمایی ضمن تداوم سرما، احتمال وقوع یخبندان و خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی در مناطق سردسیر و کوهستانی استان وجود دارد. کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: روز گذشته دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۳۴ درجه گرمترین نقطه استان بود و حداکثر دما در مرکز استان نیز ۲۹ درجه ثبت شد. زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت : شب گذشته سربیشه با کمینه دمای ۴- درجه سانتیگراد سردترین ایستگاه و قائنات با کمینه دمای یک درجه سانتیگراد سومین ایستگاه سرد کشور ثبت شد. هواشناسیاو افزود: بیرجند نیز با حداقل دمای ۴ درجه سانتیگراد دومین مرکز استان سرد کشور بود. زارعی بیان کرد: به لحاظ دمایی ضمن تداوم سرما، احتمال وقوع یخبندان و خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی در مناطق سردسیر و کوهستانی استان وجود دارد. یخبندانکارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: روز گذشته دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۳۴ درجه گرمترین نقطه استان بود و حداکثر دما در مرکز استان نیز ۲۹ درجه ثبت شد. باشگاه خبرنگاران جوانخراسان جنوبیبیرجند
شناسه خبر: 775678