tto
09 آبان 1401 - 10:27

وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نگران کننده است

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: ۶۰۰ پروژه توسعه محله‌ای همچنان آغاز نشده است. به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل بود که مطالبی پیرامون دخل و خرج شهرداری تهران در نیمسال اول سال جاری در فضای مجازی و برخی از رسانه‌ها منتشر شد و ادعا شد که میان درآمدهای حاصل‌شده و هزینه‌های صورت‌گرفته تفاوت قابل توجهی وجود دارد. خبرنگار مهرنیمسالبالغ بر ۷۰ درصد کیک بودجه سهم حقوق، دستمزد و نگهداشت شهر است بالغ بر ۷۰ درصد کیک بودجه سهم حقوق، دستمزد و نگهداشت شهر استبالغ بر ۷۰ درصد کیک بودجه سهم حقوق، دستمزد و نگهداشت شهر استدر همین راستا؛ میثم مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تحقق درآمدها به معنای اجرای به همان میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نیست، گفت: بخشی از بودجه به مساله حقوق و دستمزد اختصاص پیدا کرده‌است؛ به‌طوری‌که بالغ بر ۷۰ درصد کیک بودجه سهم حقوق، دستمزد و نگهداشت شهر است. خبرنگار مهررئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت، ۳۰ درصد باقی‌مانده کیک بودجه است که شامل پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود؛ به‌طور مثال، زمانی که یک پل احداث می‌شود، دارایی تملک و به پل اضافه می‌شود و ساختمانی ساخته و به شهر اضافه می‌شود یا پیاده‌راهی ساخته می‌شود، در حوزه پیشرفت فیزیکی، شاهد تحقق کامل برنامه‌ها نسبت به زمان نیستیم. در تحقق درآمدها وضعیت قابل قبول است در تحقق درآمدها وضعیت قابل قبول استدر تحقق درآمدها وضعیت قابل قبول استوی با بیان اینکه در تحقق درآمدها وضعیت قابل قبول است، عنوان کرد: بیش از ۴۵ درصد از بودجه محقق شده و با توجه به اینکه در هفت تا هشت ماهه اول سال، تشریفات قانونی انعقاد قراردادها زمان‌بر است؛ لذا این عدد، عدد امیدوارکننده‌ای محسوب می‌شود و نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل، تحقق ۴۵ درصدی بودجه نسبت به ۱۲ ماه عدد، عدد خوبی است. مظفر در ادامه و با بیان اینکه درآمدها عمدتاً خرج حقوق و نگهداشت شهر شده و قسمت مهمی از آنکه مستتر است و در تحلیل‌ها در خصوص آن صحبت نمی‌شود، پرداخت دیون و بدهی‌ها است، اظهار کرد: در بودجه مصوب، عددی را معین کردیم که بر اساس آن شهرداری اجازه دارد مبلغی را خرج پرداخت بدهی‌ها و دیون گذشته کند. دیوندیونوضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نگران‌کننده است وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نگران‌کننده استوضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها نگران‌کننده استرئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در ادامه وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: بیش از سه هزار پروژه توسعه محلی داریم و در جلسه‌ای که با حضور معاونت برنامه‌ریزی شهرداری و معاونت مالی، اقتصادی و معاونت امور مناطق برگزار شد، مشخص شد که متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها حدود ۳۵ درصد است و برخی از پروژه‌ها پیشرفت ۱۰ درصدی دارد و برخی نیز پیشرفت ۴۰ درصدی دارد. وی تصریح کرد: موضوعی که سبب نگرانی ماست و ما به‌عنوان نقش نظارتی و مطالبه‌گر از طرف مردم پیگیری می‌کنیم، این است که تحقق درآمد بسیار خوب است اما تحقق برنامه مصوب و پروژه‌های تعریف شده و به‌صورت ویژه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پروژه‌هایی که به زیرساخت شهر کمک می‌کند، نگران‌کننده است و ضرورت دارد شهرداری غیر از تحقق درآمد، کنترل پروژه نسبت به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی ۳۰ درصد سهم بودجه را داشته باشد. مطالبه‌گروزن پروژه‌های شنبه‌های «امید و افتخار» باید در کیک بودجه مشخص شود وزن پروژه‌های شنبه‌های «امید و افتخار» باید در کیک بودجه مشخص شودوزن پروژه‌های شنبه‌های «امید و افتخار» باید در کیک بودجه مشخص شودمظفر در ادامه و با اشاره به برگزاری شنبه‌های «امید و افتخار» از سوی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: پروژه‌های مربوط به شنبه‌های «امید و افتخار»، پروژه‌های خوبی محسوب می‌شوند و جنس آن‌ها از جنس تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است؛ اما باید دید که وزن این پروژه‌ها در کیک بودجه چه میزان است. رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران عنوان کرد: هر هفته اتفاق خوبی از سوی شهرداری تهران رقم می‌خورد و پروژه‌های خوبی احداث می‌شوند و یا به بهره‌برداری می‌رسند که انصافاً کارهای خوب و بزرگی تلقی می‌شوند؛ بنابراین صحبت‌های من به معنای نادیده گرفتن و یا کوچک انگاشتن پروژه‌هایی که در شنبه‌های امید و افتخار افتتاح شده، نیست؛ اما باید کل پروژه‌ها مورد توجه قرار گیرد. ۶۰۰ پروژه توسعه محله‌ای همچنان آغاز نشده است ۶۰۰ پروژه توسعه محله‌ای همچنان آغاز نشده است۶۰۰ پروژه توسعه محله‌ای همچنان آغاز نشده استوی افزود: سه هزار پروژه توسعه محله‌ای داشته‌ایم که از این تعداد پروژه ۶۰۰ مورد هنوز آغاز نشده است؛ البته شهرداری استدلال آورده که این پروژه‌ها آغاز شده اما اسناد آن ثبت نشده و بر همین اساس در سامانه کنترل پروژه قابل مشاهده نیست. مظفر در ادامه با اشاره به آغاز بازدیدهای میدانی از هفته‌های آینده اظهار کرد: در کمیسیون برنامه و بودجه به‌صورت مشخص و میدانی پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و برنامه‌های مصوب بودجه را نظارت می‌کنیم و در این زمینه به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد. نامه رئیس کمیته بودجه شورای شهر به زاکانی نامه رئیس کمیته بودجه شورای شهر به زاکانینامه رئیس کمیته بودجه شورای شهر به زاکانیرئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه نگاه ما در این مسائل به هیچ وجه نگاه سیاسی و همراه با مماشات نیست، اذعان کرد: شخصاً در این زمینه نامه‌ای را خطاب به شهردار تهران نوشته‌ام و به شدت اظهار نگرانی کردم که حدود ۳۰ و اندی درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مصوب از جنس تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عدد خوبی نیست و باید یک جهش جدی رخ دهد و آقای شهردار نیز بابت همین موضوع جلسه گذاشتند و انتظار است که شهرداری تهران در این زمینه یک جهشی را رقم زند. اندی
منبع: مهر
شناسه خبر: 819857