tto
11 مهر 1401 - 10:34

شب گذشته در تهران چه خبر بود؟ + فیلم

گردش شبانه در تهران این مقوله را در ذهن جای داد که رسانه‌های دشمن به‌دنبال القای ناامنی، ناآرامی، اغتشاش و آشوب در کشور هستند؛ حال آنکه حضور میدانی حاکی از آرامش و زندگی عادی شهروندان است. خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ هم‌زمان با فوت مرحومه مهسا امینی، فراخوان‌های متعددی در اعتراض به نحوه اجرای قانون توسط پلیس امنیت اخلاقی شکل گرفت؛ اما رفته رفته این تجمعات اعتراضی، بدل به خشونت خیابانی، اغتشاش، ایجاد آشوب، تخریب و تحریق شد و بر همین اساس، مردم هوشیار و با بصیرت به سرعت صف خود را از اغتشاشگران و آشوب‌طلبان جدا ساختند. خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛تحریقدر همین راستا، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به‌واسطه وظیفه ذاتی خود وارد عمل شدند و اقدامات لازم برای حفظ امنیت شهروندان در جامعه آغاز شد؛ اما به موازات اقدامات دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، دشمن نیز بیکار ننشست و با تکنیک‌های «بزرگ‌نمایی» و «برجسته‌سازی» به‌دنبال القا این گزاره است که آشوب و اغتشاش در همه شهرها فراگیر شده و به همین منظور از کلیدواژه‌هایی هم‌چون «تصرف خیابان»، «فرار نیروهای امنیتی»، «سنگربندی خیابان»، «فضای امنیتی» و… استفاده می‌کنند. یک شب در تهران یک شب در تهرانیک شب در تهرانتهران، به‌عنوان پایتخت کشور همواره در آشوب‌ها و اغتشاشات یکی از نقاط مورد توجه دشمنان و در رأس آن‌ها رسانه‌های معاند بوده است؛ به‌طوری که در چند شب اخیر شبی نبوده که ادعای فراگیری آشوب و اغتشاش در این شهر را مطرح نکنند؛ اما حضور در کف خیابان و در نقاط کلیدی ایجاد اغتشاشات و آشوب‌ها معنای دیگری را به ذهن تداعی می‌کند. به‌همین منظور، برای اینکه از واقعیت ماجرا باخبر شویم، شب گذشته از غروب تا بامداد خیابان‌های اصلی شهر را مورد بررسی قرار دادیم و با ادعاهای طرح‌شده در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین مقایسه کردیم. مطلبی که می‌خوانید، خلاصه‌ای از حضور در نقاط کلیدی اغتشاشات و آشوب‌ها در شهر تهران است. ایستگاه اول، چهارراه ولیعصر (عج) ایستگاه اول، چهارراه ولیعصر (عج)ایستگاه اول، چهارراه ولیعصر (عج)عجساعت هشت شب از چهارراه ولیعصر (عج) آغاز به حرکت کردیم؛ علی‌رغم شب‌های گذشته نه تنها خبری از آشوب و اغتشاش نبود، بلکه حتی نیروهای امنیتی و انتظامی نیز حضور نداشتند و تردد شهروندان به‌نحو عادی در حال انجام بود. عجبا گذر از چهارراه فلسطین به سمت دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف هم‌چون ۱۶ آذر حرکت کردیم؛ اما خبری از آشوب، درگیری و اغتشاش نبود و در اینجا نیز هم‌چون چهارراه ولیعصر خبری از حضور نیروهای امنیتی و انتظامی نبود. تردد عادی شهروندان و عدم حضور نیروهای انتظامی و امنیتی تردد عادی شهروندان و عدم حضور نیروهای انتظامی و امنیتیتردد عادی شهروندان و عدم حضور نیروهای انتظامی و امنیتیپس از حضور در کنار سردر دانشگاه تهران، به سمت میدان انقلاب حرکت کردیم؛ پیش از رسیدن به محل مورد نظر تصور درگیری و اغتشاش در میدان انقلاب را داشتیم اما با حضور در میدان مشخص شد که نه تنها خبری از درگیری و آشوب نیست، بلکه حتی نیروهای انتظامی و امنیتی نیز حضور ندارند و تردد به شهروندان به‌نحو عادی در جریان بود. پیاده‌روی شبانگاهی چند جوان در بلوار کشاورز پیاده‌روی شبانگاهی چند جوان در بلوار کشاورزپیاده‌روی شبانگاهی چند جوان در بلوار کشاورزدر ادامه و با گذر از خیابان کارگر، به سمت بلوار کشاورز حرکت کردیم؛ چرا که بر اساس ادعاهای رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین، بلوار کشاورز در چند روز گذشته کانون اغتشاشات و آشوب‌ها بوده است؛ اما در کمال تعجب به‌هنگام رسیدن به بلوار کشاورز به‌رغم ادعاهای طرح شده هیچ‌گونه خبری از آشوب و درگیری نبود و صرفاً چند جوان مشغول پیاده‌روی در فضای سبز وسط بلوار بودند. در ادامه مسیر، به سمت میدان ولیعصر (عج) حرکت کردیم؛ جایی که حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در شب‌های قبل در آن چشم‌گیر بود. بررسی‌های میدانی در جای جای میدان ولیعصر (عج) حکایت از اوضاع کاملاً عادی و تردد شهروندان در این میدان را داشت. عجعجعقربه‌ها ساعت ۱۱ شب را نشان می‌داد که با به سمت خیابان حافظ حرکت کردیم تا پس از آن به‌سمت خیابان جمهوری که بنابر ادعاهای رسانه‌های معاند یکی از کانون‌های درگیری و اغتشاش بود، برویم. بنابرحضور میدانی در خیابان جمهوری حکایت از تردد عادی خودروها و شهروندان داشت و خبری از حضور نیروهای امنیتی و انتظامی یا به ادبیات رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین خبری از «فضای امنیتی» نبود. واقعیت ماجرای تصرف خیابان جمهوری واقعیت ماجرای تصرف خیابان جمهوریواقعیت ماجرای تصرف خیابان جمهوریپس از آن، به سمت میدان فردوسی حرکت کردیم و در حالی که تردد به‌نحو عادی در جریان بود، به دفتر خبرگزاری بازگشتیم. در حالی که مشغول جمع‌آوری وسایل برای رفتن به خانه بودم، خبری روی گوشی در کانال وابسته به یکی از گروه‌های ضدانقلاب ارسال شد. «خیابان جمهوری به تصرف معترضان درآمد». بلافاصله بار دیگر به سمت خیابان جمهوری حرکت کردم و هفت دقیقه بعد در محل حاضر شدم اما هیچ خبری از آشوب و درگیری نبود و تردد عادی شهروندان جریان داشت و تنها یک رفتگر مشغول جاروی خیابان بود. گردش شبانه در تهران این مقوله را در ذهن جای داد که دشمنان و به‌ویژه رسانه‌های آن‌ها به‌دنبال القا ناامنی، ناآرامی، اغتشاش و آشوب در کشور هستند و به‌راحتی با طرح ادعاهای کذب این موضوع را به ذهن مخاطب تزریق می‌کنند؛ حال آنکه حضور میدانی در شهر حکایت از آرامش و زندگی عادی شهروندان دارد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 765930