tto
24 آبان 1401 - 19:30

فعالیت معمول اصناف و بازاریان شهر یاسوج برقرار است

یاسوج_ بررسی میدانی مهر بیانگر فعالیت معمول اصناف و بازاریان شهر یاسوج است. دریافت 27 MB دریافت 27 MB دریافت 27 MB27 MBبه گزارش خبرنگار مهر، فعالیت اصناف در نقاط مختلف شهر یاسوج و سایر مناطق استان به شکل عادی برقرار است. خبرنگار مهربررسی میدانی خبرنگار مهر، بیانگر فعالیت مستمر و معمول بازاریان و اصناف در نقاط مختلف شهر یاسوج است. خبرنگار مهر
منبع: مهر
شناسه خبر: 856881