tto
12 شهریور 1401 - 09:23

مدارس با آمادگی به استقبال مهر می‌روند

مدیرآموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز، گفت: مدارس آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز با آمادگی به استقبال مهر می‌روند. یاسین معتوکی گفت: سال تحصیلی جدید دوم مهرماه آغاز و تمام کلاس‌ها به صورت حضوری برگزار می‌شود و طرح ملی بازگشایی مدارس یکی از فعالیت ها، برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفیت علمی و تربیتی دانش آموزان در راستای اجرای پروژه مهر ۱۴۰۱ با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم و با استفاده از زمان باقیمانده جهت آغاز سال تحصیلی در حال اجرا است. او می گوید: با برگزاری جلسات، تشکیل ستاد‌ها و کمیته‌های مختلف در این ناحیه برنامه‌ریزی‌های لازم برای ساماندهی فضا، تجهیزات، امکانات و همچنین برگزاری ساماندهی کلی و ترمیمی نیرو‌های انسانی در مقاطع مختلف، آمادگی لازم جهت آغاز سال تحصیلی جدید مهیا می‌باشد. معتوکی گفت: کتب درسی دانش آموزان با برنامه ریزی دقیق و رعایت کامل دستورالعمل ارسالی از وزارت و اداره کل متبوع در زمان مقرر توزیع خواهند شد. به گفته او ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس براساس شیوه ثبت نام و محدوده جغرافیایی صورت گرفته است، مورد انتظار است مدیران مدارس ضمن توجه به مباحث آموزشی، پرورشی و تندرستی دانش آموزان با رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی، مهری پراز نشاط و شادابی را پیش رو داشته باشند. باشگاه خبرنگاران جوانخوزستاناهواز
شناسه خبر: 704811