tto
25 مرداد 1401 - 09:11

افزایش اعتبار برای تهیه ماشین آلات و تجهیزات ضروری در مواجه با بحران

عضو کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد گفت: شورایگ برای جبران کمبود ماشین آلات و تجهیزات در مواقع بحرانی اعتبار تهیه ماشین آلات و تجهیزات را افزایش می‌دهد. نیکونژاد گفت: از ابتدای سال شاهد دو سیل مخرب در شهر یزد بودیم. برای پیشگیری از خسارت هر دو سیل اقدامات و راهکار‌هایی پیش بینی شد، اما به دلیل حجم زیاد بارش ها، شهر با خسارت‌هایی در معابر، زیرساخت ها، ساختمان‌های مسکونی و مغازه‌های قدیمی مواجه شد. او می گوید: در حادثه سیل اخیر، شهرداری و دستگاه‌های مربوطه برای خدمات رسانی با کمبود ماشین آلات و تجهیزات روبه رو شدند و شهرداری از دیگر شهر‌های کشور درخصوص فراهم نمودن ماشین آلات و تجهیزات درخواست کمک کرد. حادثه سیلعضو کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶ میلیارد برای خرید ماشین آلات و تجهیزات مدیریت بحران اختصاص داده شده بود که باتوجه به تصمیماتی که در کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد گرفته شد به ۲۱ میلیارد تومان افزایش دادیم. شورای اسلامی شهربه گفته او در خصوص احداث و مرمت سیل بند‌ها نیز که به دلیل سیل اخیر نیاز به تقویت و استحکام بخشی دارند تا درمقابل سیل‌های آینده تخریب نشوند، اعتبار از ۱ میلیارد و پانصد میلیون تومان به ۶ میلیارد و پانصد افزایش یافت. باشگاه خبرنگاران جوانیزدیزد
شناسه خبر: 596116