tto
12 مرداد 1401 - 16:34

حضور سپاه در حاثه سیل اخیر یزد ستودنی است

سیفی گفت: نیرو‌های سپاه هر زمان و در هر حادثه‌ای بی منت و با خلوص نیت، برای خدمت رسانی در کنار مردم هستند.

سیفی گفت: تمام نیرو‌های شهرداری یزد، امدادی و خدمت رسان پای کار آمدند. یکی از گروه‌هایی که از ساعات اولیه این حادثه در کنار مردم حضور داشت نیرو‌های مخلص جهادی و بسیجی سپاه بودند.

شهرداری یزدبه گفته او سپاه در هر حادثه‌ای برای حل مشکل و کمک رسانی به مردم، پیش قدم است و در سیل اخیر با حضور موثر خود در صحنه موجب تسریع در روند حل مشکلات مردم سیل زده شد که جای تقدیر و تشکر دارد.

سپاهرئیس شورای اسلامر شهر یزد گفت: همیشه بحران‌ها باید درس عبرت باشد یعنی باید بعد از رویداد یک بحران و ایجاد مشکلات، علت و عوامل آن بررسی و پیگیری شود تا دیگرشهر با آن مشکلات مواجه نشود.

شورای اسلامر شهرسیفی گفت: در سیل اخیر، شهر یزد در خصوص برخی تجهیزات از جمله دستگاه کف کش و لجن کش دچار کمبود شد از شهردار محترم درخواست میشود هرآنچه برای کنترل مشکل سیل لازم است ارائه دهد. شورای اسلامی شهر یزد آمادگی دارد تا برای تهیه تجهیزات لازم اعتباری را تامین کند تا دیگر در مواقع سیل با کمبود تجهیزات مواجه نشویم.

باشگاه خبرنگاران جوانیزدیزد

شناسه خبر: 527769