tto
16 شهریور 1401 - 14:14

دانشگاهیان از برهم انباشتگی مسائل شهری می‌کاهند

زاکانی گفت: برهم انباشتگی شهر تهران ظرفیتی را طلب می‌کند که جز از طریق ظرفیت دانشگاهی محقق نمی‌شود. علیرضا زاکانی، امروز در مراسم تفاهم نامه همکاری با وزارت علوم که درساختمان شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: تفاهم نامه‌ای با آموزش عالی به امضا رسید. این تفاهم نامه منجر به ایجاد یکی از بزرگترین مراکز علمی کشور می‌شود و دریافت خدمات بهتری را به جامعه دانشگاهی ارائه می‌دهد. وی ادامه داد: تفاهم نامه‌ای که با آموزش عالی به امضا می‌رسد می‌تواند نیاز‌های شهر را به اهل دانش عرضه کند. شهردار تهران بیان کرد: دانشگاه خواجه نصیر در ۱۹ نقطه تهران پراکنده است و در بستر این تفاهم نامه می‌تواند دارای پردیسی واحد شود البته شهرداری تهران به تمامی دانشگاه‌های شهر تهران خدمات خود در زمینه تأمین فضای آموزشی را ارائه می‌دهد. زاکانی تصریح کرد: برهم انباشتگی شهر تهران ظرفیتی را طلب می‌کند که جز از طریق ظرفیت دانشگاهی محقق نمی‌شود، بن‌بستی وجود ندارد، اما برای رسیدن به زندگی متعالی شهروندان تهران حتماً نیازمند اساتید هستیم. باشگاه خبرنگاران جواناجتماعیشهری
شناسه خبر: 720495